+8620 8290 3201 (CH)  |  +852 3974 0809 (HK)
booking@chinanewhorizons.org

 

 

Facilities

china new horizons Kayak rental

china new horizons BBQ facilities

china new horizons F & B

china new horizons Telephone Service

china new horizons Toilets

china new horizons Shower

china new horizons Souvenir